اولین همایش ملی گیاه شناسی و ارتباط آن با سایر علوم (1396)

دوشنبه 29 آبان 1396
 
 
  ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
نوع خبر 
 
تاریخ برگزاری امتحان جامع دکتری

بدینوسیله اعلام می دارد آزمون جامع کتبی در دو روز 96/4/31 الی 96/5/1 و مصاحبه در سه روز 96/5/4/3/2 از منابع امتحانی که در جدول ذیل آورده شده است ، یرگزار می گردد.

دروس مشترک همه گرایشها
کاربرد روش کمی و کیفی در تحقیقات علوم اجتماعی روش تحقیق پیشرفته نقد نظریه های معاصر جامعه شناسی تلفیق نظریه های جامعه شناسی

 

دروس حوزه ها
رشته جامعه سیاسی جامعه شناسی گروه ها جامعه شناسی مسائل جامعه شناسی اقتصادی جامعه شناسی فرهنگی جامعه شناسی ورزشی
حوزه نظریه جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی گروه جامعه شناسی فساد جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی فرهنگ ورزش و تحولات اجتماعی در جامعه

 

ساعت امتحان کتبی
1)روش تحقیق پیشرفته 2) کاربرد روش کمی و کیفی صبح شنبه ساعت 12-9 مورخ 96/4/31 حوزه ها شنبه بعد ظهر ساعت 16-14 مورخ 96/4/31
نقد نظریه های معاصر جامعه شناسی و تلفیق نظریه های جامعه شناسی صبح 12-9 یکشنبه 96/5/1  

 

امتحان شفاهی: به تفکیک گرایش

دوشنبه ساعت 17-9 مورخ 96/5/2

جامعه شناسی سیاسی ، جامعه شناسی فرهنگی

سه شنبه ساعت 17-9 مورخ 96/5/3

جامعه شناسی مسائل، جامعه شناسی گروه ها

چهارشنبه ساعت 17-9 مورخ 96/5/4

جامعه شناسی اقتصادی، جامعه شناسی ورزشی

 

دوشنبه 8 خرداد 1396  14:34

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 7 آبان 1396  15:33:17
تعداد بازديد از اين خبر : 148
کدخبر : 15438